என் ஊர்!
ஆறு குடும்பங்களுக்குச் சொந்தமான குபேரப்பட்டினம்!

வீன இலக்கியவாதிகளில் குறிப்பிடத்தக்கவரான தேவேந்திர பூபதி தன் சொந்த ஊரான குபேரப்பட்டினம் பற்றிய நினைவுகளை இங்கே பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

 ''பக்தி நகரமான பழ

Banner
கேம்பஸ்
லிட்டில் ஜீனியஸ்!
placeholder
Advertisement