கூத்தனாச்சி... ஒரு தெய்விக காதல் கதை !
ஓவியம்: ஸ்யாம் இரா.முத்துநாகு

பெருவாழ்வு வாழ்ந்து மரித்த நம் முன்னோர்களையே குலதெய்வங்களாக வழிபடுகிறோம். அப்படி ஒரு தெய்வம்தான், கூத்தனாச்சி! ஒரு வகையில் இவளை 'காட்டு ஆண்டாள்' என்றே அழைக்கலாம். ஆம்... ஆண்டாள் கண்ண

''எப்பவுமே ஃபயரா இருப்பா ப்ரியா!''
இளமை இதோ... இதோ!
placeholder
Advertisement
placeholder