கால்களடி நீ எனக்கு...காந்தமடி நான உனக்கு !
படங்கள்: வீ.சிவக்குமார், ஆர்.குமரேசன்

 

தேவைக்கும் அதிகமான பணம், வசதியான வீடு, ஆடம்பர கார் என எல்லாம் இருந்தாலும், அன்பு இல்லாததால் எதுவும் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் சில தம்பதிகள். ஆனால், இவை எதுவுமே இல்லை

காதல் 'பொக்கே'!
''எப்பவுமே ஃபயரா இருப்பா ப்ரியா!''
placeholder
Advertisement
placeholder