கால்களடி நீ எனக்கு...காந்தமடி நான உனக்கு !
படங்கள்: வீ.சிவக்குமார், ஆர்.குமரேசன்

 

தேவைக்கும் அதிகமான பணம், வசதியான வீடு, ஆடம்பர கார் என எல்லாம் இருந்தாலும், அன்பு இல்லாததால் எதுவும் இல்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் சில தம்பதிகள். ஆனால், இவை எதுவுமே இல்லை

''எப்பவுமே ஃபயரா இருப்பா ப்ரியா!''
placeholder