'சாதி வேணாம்... சனம் வேணாம்... சந்தோஷந்தேன் வேணும் !
இரா.முத்துநாகு

 

 

இந்த 21-ம் நூற்றாண்டிலும் காதல் திருமணத்துக்கு எதிர்ப்புதான். அதிலும், சாதிவிட்டு சாதி மாறி கலப்புத் திருமணம் செய்து கொண்டால்... கேட்கவே தேவையில்லை. 'சாதி மாறிப் போனா, இடம் மாறிப் போ’ என ஒ

வழிகாட்டும் ஒலி !
பொன்னுத்தாய் ஒரு பொக்கிஷம் !
placeholder