என் டைரி - 269
அப்பா மகன்... ஒரு அபாய ஆட்டம் !

வாசகிகள் பக்கம்

என் மகனுக்கும், கணவருக்குமான ஈகோ பிரச்னையில் நிம்மதி இழந்து நிற்கிறோம் நானும், என் மகளும். மகனுக்கு ஏழு வயது, மகளுக்கு இரண்டு வயது இருந்த சம

''எப்பவுமே ஃபயரா இருப்பா ப்ரியா!''
இளமை இதோ... இதோ!
placeholder
Advertisement