சினிமா...காதல்...காபி ! ஒரு முக்கோண கலாய்ப்பு !
ம.மோகன்

காதலைக் கொண்டாடாத சினிமா இல்லை. 'கதையின் ஆக்ஸிஜனே... காதல்' என்பதாகத்தான் கோடம்பாக்கத்தின் சுவாசம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

'வேலன்டைன்ஸ் டே' சிறப்பிதழுக்காக, திரையில் க்யூட் காதல்கள் பேசிய இளம் தமிழ் இயக

தைப்பூச திருநாளில்..!
பொங்கும் காதல்... பெருகும் மணமுறிவு...
placeholder