சினிமா...காதல்...காபி ! ஒரு முக்கோண கலாய்ப்பு !
ம.மோகன்

காதலைக் கொண்டாடாத சினிமா இல்லை. 'கதையின் ஆக்ஸிஜனே... காதல்' என்பதாகத்தான் கோடம்பாக்கத்தின் சுவாசம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

'வேலன்டைன்ஸ் டே' சிறப்பிதழுக்காக, திரையில் க்யூட் காதல்கள் பேசிய இளம் தமிழ் இயக

தைப்பூச திருநாளில்..!
பொங்கும் காதல்... பெருகும் மணமுறிவு...
placeholder
Advertisement