இதோ...ஒரு காதல் சரணாலயம் !
என்.சுவாமிநாதன், படம்: ரா.ராம்குமார்

 

''நீ ஒண்ணும் பயப்படாதே... சதீஷ் அண்ணாவும், பிரியா அண்ணியும் இருக்காங்க!''

- நாகர்கோவில் வட்டாரக் காதலர்களுக்கு திருமணத்துக்கான நம்பிக்கை மந்திரம் இதுதான்.

ஆம்... உண்மை

இசையால் வசமான இதயங்கள் !
30 வகை சீஸன் சமையல் !
placeholder