ஏழு ஜென்ம பாவம் விலக... ஒரு வில்வம் போதும்!

சிவனாருக்கு உகந்தது வில்வம் என்பதை அறிவோம். வில்வத்தில், மகா வில்வம், கொடி வில்வம், கற்பூர வில்வம், சித்த வில்வம் என பல வகைகள் உள்ளன.

குற

அரனுக்காக ஓர் இரவு!
க்ஷேத்திர சங்கீதம்!
placeholder
placeholder