பெண்களுக்கு கண்ணீர் குறைவு

வி.கே.லதா, கோயம்புத்தூர்.

 

வண்டி ஓட்டும்போது என் வலது கண்ணில் இருந்து கண்ணீர் தாரைதாரையாக வழிகிறது. அதுவும் அடர்த்தியான கண்ணீராக இருக்கிறது. பார்ப்பவர்கள் நான் ஏதோ அழுதுகொண்டே வண்டி ஓட்டுவதாக நினைக்கின்றனர். தற்ப

விதிகள்... விதிவிலக்குகள்
முதலில் கற்போம் முதல் உதவி!
placeholder
Advertisement