இப்படிக்கு வயிறு!

டல் அலையின் அழகைப் பாடாத கவிஞர்கள் இல்லை. கடல் அலையைப் போலதான் இந்தக் குடல் அலையும். குடல் சுருங்கி விரியும் இயக்கத்தைப் பார்த்தால்,  இதை நீங்களும் ஒப்புக்கொள்வீர்கள். கடல் அலைக்கு எப்படி ஓய்வே இல்லையோ... அதைப்போலதான் குடல் அலைக்கும். கடல் அலையில் சீற்றமோ, உள்வாங்கும் தன்மையோ இருந்தால் இயற்கையின் அழிவுக்கான அறிகுறி என்பார்கள்.  குடல் அலையின் இயக்கம் அதிகமானாலோ... இல்லை நின்றுபோனாலோ வயிறாகிய எனக்கு உபாதைகள் உண்டாகின்றன என அர்த்தம். சில நேரங்களில் மட்டும் மூளைக்கு அடிபணிந்து நான் நடக்கும்போது, குடல் அலை இயக்கம் மிக அதிகமாகி காரணம் புரியாத பேதி ஏற்படும். இதனால், குடல் இயக்கம் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டு மலச்சிக்கலும் பேதியும் மாறிமாறித் தோன்றுகின்றன.

 

குடலின் அமைப்பைப் பற்றி இன்னும் விளக்கமாகச் சொன்னால்தான் உங்களுக்கு சுலபமாகப் புரியும். உணவுக் குழாயின் உள் அமைப்பை ஓர் உருண்டையான சிலிண்டர் அல்லது குழாய் போன்ற அமைப்புக்கு ஒப்பிடலாம். உணவுப் பாதையை உள்ளே நோக்கினால், அதற்குள் ஐந்து அடுக்குகள் இருப்பது தெரியும். இந்த அமைப்பு உணவுக் குழாயில் ஆரம்பித்து ஆசனவாய் வரைக்கும் பொருந்தும்.  உணவுக் குழாயின் அமைப்பையும் அதற்கான பெயர்களையும் இன்னும் விளக்கமாகச் சொல்கிறேன்.

1. உணவுக் குழாயின் உட்சுவர் சவ்வுப் படலத்தால் ஆனது. இதனை மியுகோஸா (Mucosa) என்பார்கள்.

2. இதற்கு அடுத்து சப் மியுகோஸா அதாவது இரண்டாவது தசை அடுக்கு உள்ளது. இவற்றில் ஆங்காங்கே திட்டுத்திட்டாய்த் தசைகள் இருக்கும்.

3. இந்தத் தசைச் சுவர் நீளமாகப் போகும் இயங்குத் தசைகள் ஆகும். இவை தானாகவே இயங்குபவை.

4. நான்காம் அடுக்கும் குறுக்கு வட்டாக வட்ட வடிவமான தசைச் சுவர்களாக உள்ளது.

5. இவை அனைத்தும் சேர்த்து போர்வைபோல போர்த்தி இருப்பதற்கு மேல் உறை (Serosa) என்று பெயர்.

இந்த உறை உணவுக் குழாய், பெருங்குடலின் சில பகுதிகள், மலக் குடலின் ஒரு பகுதியில் இருப்பது இல்லை.

ஒரு நிறுத்தத்தில் இருந்து மற்றொரு நிறுத்தத்துக்கு நீங்கள் எப்படி லக்கேஜை எடுத்துச் செல்கிறீர்களோ... அப்படித்தான் குடல் அசைவு இயக்கம் அல்லது அலை இயக்கம் நடைபெறுகிறது.

இதில் இரு வகை அலைகள் உள்ளன.

1. தளர்வு அலை (Receptive Relaxation)

2. அசைவு அலை (Peristalsis)

தளர்வு அலை, உணவை உள்வாங்கிக்கொள்கிறது. அசைவு அலை, உணவை ஓர் இடத்தில் இருந்து இன்னோர் இடத்துக்கு வெளித்தள்ளுகிறது. இந்த அசைவு இயக்கம் ஓர் இடத்தில் இருந்து அடுத்த இடத்துக்கு அதன் பிறகு அடுத்த இடத்துக்கு எனத் தொடர்ச்சியாக நடக்கும். இதைத்தான் பகுதிவாரியாக நடக்கும் அலை இயக்கம் என்கிறார்கள்.

இது எப்படி சாத்தியம் ஆகிறது?

ஏன் இரு வகைத் தசைகள் உள்ளன?

அலை இயக்கம் எப்படி நடக்கிறது என்பதைத் தெரிந்துகொண்டாலே, இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில் கிடைத்துவிடும்.

சுருங்குதல், தளர்தல் இரு வகைத் தசைகளிலும் அலை இயக்கம் நடக்கிறது. நீள் தசை சுருங்கும்போது வட்டத் தசை தளர்கிறது. அதன் காரணமாக அந்தக் குடல் பகுதி விரிந்து அதற்கு முன் உள்ள பகுதியில் உள்ள உணவை உள் வாங்குகிறது. வட்டத் தசை சுருங்கும்போது, நீள் தசை தளர்கிறது. விளைவு, அந்தக் குடல் பகுதி சுருங்கி அங்கு உள்ள உணவைப் பக்கத்துப் பகுதிக்குத் தள்ளிவிடுகிறது. இந்த அலை இயக்கத்தைப் பற்றி ஏன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்கிறீர்களா? அடுத்த இதழில் சொல்கிறேன்...

- மெல்வேன்... சொல்வேன்...  

குட் நைட்!
தூக்க மாத்திரை!
உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிருங்கள்

Your email will not be published. Required fields are marked *

(Press Ctrl+g or click
to toggle between English and Tamil)

இந்திய அரசின் புதிய IT கொள்கையின்படி, எந்தவொரு தனிநபர், சமூகம், மதம் மற்றும் நாடு போன்றவை தொடர்பான தலைப்பிற்கு எதிராக விரும்பத்தகாத கருத்தைத் தெரிவிப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இதுபோன்ற கருத்திற்குச் சட்ட நடவடிக்கை (தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இவை இரண்டும்) எடுக்கப்படும். இந்தக் குழுவிற்கு அனுப்பப்படும் எந்தவொரு கருத்திற்கும் ஆசிரியர்தான் முழுபொறுப்பாளர் ஆவார்.

வாசகர்களின் கருத்துக்கள் விகடனின் கருத்துக்கள் அல்ல. இந்த பகுதியில் வெளியாகும் வாசகர்கள் கருத்துக்கள், அவர்களுடைய கருத்துக்களே; அதற்கு விகடன் நிர்வாகம் எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்க இயலாது.

வாசகர்களின் கருத்துக்கள் விகடனின் கருத்துக்கள் அல்ல.

கருத்துக்கள் நெறியாளுகைக்கு உட்பட்டவை.

தனி நபர்கள் மீதான தாக்குதல், கட்டுரை மற்றும் செய்திகளுக்கு பொருத்தமில்லாத கருத்துக்கள் இணையதளத்திலிருந்து நீக்கப்படும்.

வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்துக்கு வாய்ப்பளிக்கும் இந்த பகுதியை தவறாக பயன்படுத்துவோர் மற்றும் இணையதளத்தின் விதிகளுக்கு முரணாக செயல்படுவோர் இணையதளத்தை பயன்படுத்துவதை தடுக்கும் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படும்.

நல்ல முறையில் ஆரோக்யமான வகையில் கருத்து சுதந்திரத்தை பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டுகிறோம்.

தவறான கருத்துக்களை கண்டால் துஷ்பிரயோகம் தெரிவி (REPORT ABUSE) என்ற பட்டனை அழுத்தவும்.

Comment(s): 1
Profile

govin 3 Years ago

very nice thank you doctor

 
placeholder
Advertisement
placeholder
10.176.69.245:80