கேள்வி-பதில்


எங்களுக்கு ஒரே மகன். என் பாட்டி, தந்தை மற்றும் என் சகோதரர்களுடன் பூர்வீக வீட்டில், கூட்டுக் குடும்பமாக வசிக்

சக்திவிகடன் ஃபேஸ்புக், டிவிட்டர்
பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்
placeholder