'இந்தப் பயிற்சி மனசுக்கான மருந்து!'

தேரழகுத் திருவாரூரில், சக்தி விகடனும் உலக சமுதாய சேவா சங்கமும் இணைந்து நடத்துகிற மனவளக் கலை இலவச பயிற்சி முகாம், கடந்த 5.2.12 அன்று நடைபெற்றத
தென்னாட்டுச் செல்வங்கள்
தேர்வில் ஜெயிக்க... தெய்வ பாசுரங்கள்!
placeholder
placeholder