கெஞ்சல் மொழிகளும் கொஞ்சல் விழிகளும்!

 திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம்... தினம் தினம் நூற்றுக்கணக்கான பேருந்துகள் மட்டுமல்ல... ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கையும் இதன் வழியாகத்தான் கடந்து பயணிக்கிறது.

Banner
சிறுவர்களின் ‘பொற்களம்’!
என் விகடன் திருச்சி: அட்டைப் படம்
placeholder
placeholder