புதன்கிழமை வணங்கினால் கல்விச் செல்வம்!

ம் மனதுள் கலையையும் அவற்றை அறிந்து உணரும் ஞானத்தையும் தருபவர் புதன். அப்பேர்ப்பட்ட புதனுக்கு அருளியவர் ஸ்ரீஆதிசொக்கநாதர். இவர் குடியிருக்கும் திருவிடத்தை, புதன் க்ஷேத்திரமாகப் போற்று கின்றன

கலைமகள் அருள் தரும் சகலகலாவல்லி மாலை!
சிக்கல் தீர்க்கும் சிங்கவரம் தீர்த்தவாரி!
placeholder