ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்!

தொழில் முனைவர்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது அவர்களின் பிஸினஸ் பிளானை தயார் செய்வதுதான். அதாவது, ஒருவர் செய்யப் போகும் தொழிலின் திட்டப் பாதையைத் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்வதே பிஸினஸ் பிள

நேற்று... இன்று... நாளை!
திருமதி எஃப்.எம்.
placeholder