ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்!

தொழில் முனைவர்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது அவர்களின் பிஸினஸ் பிளானை தயார் செய்வதுதான். அதாவது, ஒருவர் செய்யப் போகும் தொழிலின் திட்டப் பாதையைத் தெளிவாக எடுத்துச் சொல்வதே பிஸினஸ் பிள

நேற்று... இன்று... நாளை!
திருமதி எஃப்.எம்.
placeholder
Advertisement