இளைஞர்களுக்கான நாணயம் ஜாப்!


உங்களுக்கு நல்ல கல்லூரியில் மேலாண்மை மேற்படிப்பு (MBA) படிக்க விருப்பமா? அல்லது மேலாண்மை சார்ந்த வேலையில் சேர வேண்டுமா? உங்கள் பதில் 'ஆம்’ எனில் உங்களுக்கு குழுக் கலந்தாய்வு (Group Discusion) பற்றி கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

னெனில், பெரும்பாலான நல்ல கல்லூரிகளில் எம்.பி.ஏ. மாணவர்களைத் தேர்வு செய்யவும், நிறுவனங்களில் மேனேஜர்களைத் தேர்ந்தெடுக் கவும் குழுக் கலந்தாய்வுமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இம்முறையில் தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்ட விண்ணப் பதாரர்கள் அனைவரும் சிறு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுவார் கள். ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் ஒரு தலைப்பு (Topic) அல்லது பிரச்னைச் சூழல் (Problem Scenario) தரப்படும். குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்குள் குழுவில் விவாதித்து ஒரு பொதுவான முடிவு கொண்டுவர வேண்டும். இதுவே இம்முறையின் சாரம்.

சில சமயம் குழுக் கலந்தாய்வு இன்டெர்வியூவுக்கு ஆட

அடடே! நீங்கள் இன்னும் சந்தாதாரர் ஆகவில்லையா?
Existing subscriber click here to read full articleIf you wish to subscribe for eMagazines click here
Advertisement
ரியல் 'நில'வரம் - வந்தவாசி
நேற்று... இன்று... நாளை!
உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிருங்கள்
Only Subscriber Can Post Comments
placeholder
Advertisement
placeholder
10.176.68.62:80