இளைஞர்களுக்கான நாணயம் ஜாப்!


உங்களுக்கு நல்ல கல்லூரியில் மேலாண்மை மேற்படிப்பு (MBA) படிக்க விருப்பமா? அல்லது மேலாண்மை சார்ந்த வேலையில் சேர வேண்டுமா? உங்கள் பதில் 'ஆம்’ எனில் உங்களுக்கு குழ

பிஸினஸ் சமூகம் - நகரத்தார்கள்!
நேற்று... இன்று... நாளை!
placeholder