மை டியர் மணி!

''பணம் வலிமை வாய்ந்தது. அதை ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது. ஆனால், அளவுக்கு அதிகமாகவும், நேர்மையற்ற வழியிலும் அதை சேர்க்க நினைக்கும்போது அது நம் ஆன்மாவை கொன்றுவிடுகிறது. பணத்தின் பின்னால் ஓட ஆரம்ப

திருமதி எஃப்.எம்.
ஹெல்த் இன்ஷூரன்ஸ் கணவன் மனைவிக்கு ஒரே பாலிசி போதுமா?
placeholder
placeholder