'தானே' துயர் துடைத்தோம்! களத்தில் விகடன் விகடன் தானே துயர் துடைப்பு அணி

'மரம் வைத்தோம்’ என்பதுதான் பெருமைக்குரியது. 'மரத்தை வெட்டினோம்’ என்பதையும் பெருமையாகச் சொல்லத்தக்கதாய் மாற்றிவிட்டது 'தானே’!

 புயல் காற்றின் கோர தாண்டவத்தில் கடலூர் மாவட்டத்து நிலப்பரப்பில் வாழும் மக்களைவிட, மரங்களுக்கு நேரிட்ட பாதிப்புகள் மிக மிக அதிகம். ஆனால், அந்தச் சோகம் வெளிச்சத்துக்கு வராமலும் மற்றவர்களால் அதிகம் உணரப்படாமலுமே போனது.

''எங்க முப்பாட்டன் வெச்ச பலா மரம் இது!'' என்று வேரோடு சாய்ந்த பலா மரத்தைக் காட்டி ஒருவர் அழுவதும், ''எங்க தாத்தா வெச்ச முந்திரி மரம் இது!'' என்று முந்திரியைக் காட்டி ஒருவர் மூச்சடைக்க நிற்பதுமான காட்சிகள் கடலூர் மாவட்டம் எங்கும் காணக்கிடைக்கின்றன.  ''மரங்கள் இல்லாத சோகம்,  வருஷம் ஆக ஆக இன்னும் அதிகமாகவே செய்யும்'' என்கிறார் ஒரு விவசாயி. இப்படிப்பட்ட நிலையில், பல ஆயிரம் பேர் கடலூர் மாவட்டத்தில் கண்ணீரோடு உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள்.

அடடே! நீங்கள் இன்னும் சந்தாதாரர் ஆகவில்லையா?
Existing subscriber click here to read full articleIf you wish to subscribe for eMagazines click here
Advertisement
தலைமுறை நிழல்கள்
'தானே' மறுவாழ்வு ஓவிய விற்பனை கண்காட்சி
உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிருங்கள்
Only Subscriber Can Post Comments
Comment(s): 5
Profile

Sakthivelu 3 Years ago

பயனுள்ள பனையை ஏரிக்கரைகளில் நட்டால் கரை பலப்படும். வறுமை, பசியை எதிர்த்துப் போரிட விகடன் கிளம்பிவிட்டான். இனி அறியாமை இருள் அகலும். தலைமை திட்டம் வகுத்து உற்சாகப் படுத்துமா

 
Profile

Suresh.A.S. 3 Years ago

தமிழர் அடையாளங்களான பனை வேம்பு போன்றவற்றை வயல்களை சுற்றி நடவும்.

 
Profile

Balu 3 Years ago

மரம் வெட்டிச்சாய்த்த மரத்துப்போன மணிகள், காடுவெட்டி வெட்டிக்குருக்கள் இல்லாமல் வெட்டினாலும் துளிர்க்கத் 'தானே' அங்கே வெட்டுகிறீர்கள்.. அதிலென்ன சோகம்!

 
Profile

Bharathi 3 Years ago

உதவிய, உதவிக்கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை உள்ளங்களுக்கும் உயிர்களுக்கும் நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.

 
Profile

SESHADRI 3 Years ago

பனை மரங்களை உயிர் வேலியாகப் பயன் படுத்த பசுமை விகடனில் யோசனை சொல்லி இருந்ததை அவர்களுக்கு தெரிவிக்கவும்.

 
placeholder
Advertisement
placeholder
10.176.68.62:80