விடுதலைப் போராட்டம் தொடங்கி இந்தி எதிர்ப்பு வரை...

 

வைநாயகன்... கவிஞர், பேச்சாளர், மொழிபெயர்ப்பாளர், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் எனப் பல முகங்கள் இவருக்கு. தான் பிறந்து வளர்ந்த இருகூரைப் பற்றி இங்கே பகிர்ந்து கொள்கிறார் அவைநாயகன்.

 

Banner
சொல்வனம்!
ஆயுசுக்கும் நிலைக்கும் ஆத்ம திருப்தி!
placeholder
placeholder