டிப்ஸ்...டிப்ஸ்...

 

அடடே! நீங்கள் இன்னும் சந்தாதாரர் ஆகவில்லையா?
Existing subscriber click here to read full articleIf you wish to subscribe for eMagazines click here
Advertisement
பொட்டேடோ மீல்மேக்கர் ரேஞ்ச் !
கோலங்கள்...கோலங்கள்...
உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிருங்கள்
Only Subscriber Can Post Comments
Comment(s): 1
Profile

usha 3 Years ago

துவையல் ஐடியா ஓ.கே,சாதம் மீந்து போனால்,யாருக்காவது கொடுக்க வேண்டியதுதான்,சாதம் சேர்த்து செய்யும் ஸ்நாக்ஸ் அதிக எண்ணையாய் இருக்கும்.......

 
placeholder
Advertisement
placeholder
10.176.69.245:80