வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டிய வாசல் கோலம் !
வே.கிருஷ்ணவேணி படங்கள்: என்.விவேக்

''எல்லோருக்குள்ளும் ஏதாவது ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும். அதை வெளிக்கொண்டு வர்றதுலதான் வெற்றிக்கும் நமக்குமான தூரம் நிர்ணயிக்கப்படுது!''

- தன் பெயின்

நடுங்க வைக்கும் நாப்கின்..!
விகடன் 'தானே’ துயர் துடைப்பு அணி
placeholder