கனவுகளைத் திணிக்காதீர்கள்..!
வே.கிருஷ்ணவேணி

''இன்றைய மீடியா, குழந்தைகளுக்கான போட்டி நிகழ்ச்சிகள் என்கிற பெயரில், நம் குழந்தைகளிடமிருந்து அவர்களின் குழந்தைத் தன்மையைப் பறிக்கிறார்கள், காயப்படுத்துகிறார்கள். சொல்லப் போனால், குழந்தைகளுக்க

விகடன் 'தானே’ துயர் துடைப்பு அணி
சிறகடிக்கட்டும் சிறப்புக் குழந்தைகள்..!
placeholder
Advertisement
placeholder