பால் முதல் பட்டை வரை... அத்தி மரம்... அத்தனையும் வரம்!

 

காணக் கிடைக்காதது கிடைத்தால்... அதை 'அத்திப் பூத்தாற்போல’ என்பார்கள். காரணம், அத்தி மரத்தில் பூ பூப்பது, கண்ணுக்குத் தெரியாமல் நிகழும். அத்தி மரத்தின் இலை, பால், பழம், பிஞ்சு, காய், பட்டை என

கட்டுப்படுத்தலாம் காசநோயை!
''சுவையை வைத்தே சொல்லலாம் நோயை!''
placeholder