குட் நைட்! பெண்ணுக்கு தெரியாத பெண்ணுறுப்பு ரகசியங்கள்!

பெண்கள் தங்களின் பிறப்பு உறுப்பைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வது அவசியம். உள்ளுக்குள் இருக்கும் பகுதிகள், கண்ணுக்குத் தெரியும் அளவுக்கு வெளியில் இருக்கும் பகுதிகள்  என்று பெண்ணின் பிறப்பு உறுப்பை இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம். 

பெண்ணுடைய பிறப்பு உறுப்பின் உள் இருக்கும் பகுதிகளில் முக்கியமானவை நான்கு. அவை... ஓவரீஸ் எனும் கருமுட்டைப் பை, ஃபெலோப்பியன் குழாய், கருப்பை, வெஜினா எனும் பிறப்பு உறுப்பின் பாதை.

இந்த நான்கு பகுதிகளும் கருமுட்டைப் பைகளில் கருமுட்டைகளை முதிர்வடையும் வரை பாதுகாக்கும். அத்துடன் கரு உருவான பிறகு, கருப்பையில் அதைத் தாங்கிப் பாதுகாக்கும். மேலும், ஃபெலோப்பியன் குழாய்களையும் வெஜினாவையும் ஆரோக்கியமான செயல்பாட்டில் வைத்திருப்பதும் இந்தப் பகுதிகள்தான்.

ஃபெலோப்பியன் குழாய் என்பது முதி

அடடே! நீங்கள் இன்னும் சந்தாதாரர் ஆகவில்லையா?
Existing subscriber click here to read full articleIf you wish to subscribe for eMagazines click here
Advertisement
டாட்டூஸ்... அழகா? ஆபத்தா?
இப்படிக்கு வயிறு!
உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிருங்கள்
Only Subscriber Can Post Comments
Comment(s): 1
Profile

gayathri 3 Years ago

gud article thanx

 
placeholder
Advertisement
placeholder
10.176.68.62:80