வேர் உண்டு வினை இல்லை!
ரத்தத்தைச் சுத்திகரிக்கும் அருகம்புல்!

ருகு, பதம், தூர்வை, மேகாரி, மூதண்டம்... என்ன இது, புரியாத பெயர்களின் அணிவகுப்பாக இருக்கிறதே என ஆச்சர்யப்பட வேண்டாம். அருகம்புல்லுக்குத்தான் இத்தனை பெயர்கள்! 

புல் வகை

ரத்தக்கட்டு... நடையக்கட்டு!
மெடிக்கல் ஷாப்பிங்!
placeholder
Advertisement
placeholder