கேள்வி-பதில்

பழைய தெய்வப் படங்களை கோயிலில் சேர்க்கலாமா?

'வேதத்தின்படி திருமணம் என்பது பாணிக்ரஹணம் மட்டுமே. அதேபோன்று, திருமண முகூர்த்தமும் பாணிக்ரஹணத்துக்கே அன்றி, தாலி கட்டுவதற்காக அல்ல! காலில் மெட்டி, கையி

அடுத்த இதழ் 9-ஆம் ஆண்டுச் சிறப்பிதழ்
பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்
placeholder
Advertisement