ராமன் எத்தனை ராமனடி...


ருமமிகு சென்னையில் இருந்து கோயில் நகரமாம் காஞ்சிக்குச் செல்லும் வழியில், தாம்பரத்தில் இருந்து சுமார் 30 கி.மீ. தூரத்தில், பாலாற்றின் கிழக்கே அமைந்துள

'தேக ஆரோக்கியம் தருது!'
சக்திவிகடன் ஃபேஸ்புக், டிவிட்டர்
placeholder