கோடி புண்ணியம் தரும் கோதண்டராமர் தரிசனம்!


சைவம் தழைத்தோங்கிய காலம் அது! பரந்து விரிந்த சோழ தேசத்தின் எல்லா கிராமங்களிலும் பிரமாண்டமான சிவாலயங்கள் எழுப
அரங்கனின் பேரருளால்... பிரிந்த தம்பதி சேருவர்!
ஞானம் தரும் வள்ளலார் கோயில்!
placeholder