''வாரம் ஒரு நாள் மெளன விரதம்!''

''கல்லூரிக் காலத்தில் இருந்தே காந்தியம் தொடர்பாகப் படிக்க ஆரம்பித்தேன். காந்தியடிகள் எழுதிய 'உணவு’ மற்றும் 'புலனடக்கம்’ என்கிற இரு புத்தகங்கள்தான் என் ஆரோக்கியத்தி

Banner
சுகப்பிரசவம் சுலபமே!
தீ விபத்தும் முதல் உதவியும்
placeholder
Advertisement