கான்டக்ட் லென்ஸ் அணியப் போறீங்களா?
கான்டக்ட் பண்ணுங்க டாக்டர்களை..

பார்வைக் குறைபாடு உள்ளவர்கள் மட்டுமே கண்ணுக்கு லென்ஸ் அணிந்து வந்த நிலை மாறி, இன்றைய நவீன உலகில் 'கான்டக்ட் லென்ஸ்’ ஓர் அழகுச் சாதனமாக மாறிவிட்டது! 

சினிமா நட்சத்திரங்கள்,

மறந்து போன மருத்துவ உணவுகள்
டாட்டூஸ்... அழகா? ஆபத்தா?
placeholder
Advertisement