இனி எல்லாம் நலமே!

 

'தானே' மறுவாழ்வு ஓவிய விற்பனை கண்காட்சி
'என் எல்லாப் பிரார்த்தனையும் நிறைவேறிருச்சு!'
உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிருங்கள்

Your email will not be published. Required fields are marked *

(Press Ctrl+g or click
to toggle between English and Tamil)

இந்திய அரசின் புதிய IT கொள்கையின்படி, எந்தவொரு தனிநபர், சமூகம், மதம் மற்றும் நாடு போன்றவை தொடர்பான தலைப்பிற்கு எதிராக விரும்பத்தகாத கருத்தைத் தெரிவிப்பது தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். இதுபோன்ற கருத்திற்குச் சட்ட நடவடிக்கை (தண்டனை அல்லது அபராதம் அல்லது இவை இரண்டும்) எடுக்கப்படும். இந்தக் குழுவிற்கு அனுப்பப்படும் எந்தவொரு கருத்திற்கும் ஆசிரியர்தான் முழுபொறுப்பாளர் ஆவார்.

வாசகர்களின் கருத்துக்கள் விகடனின் கருத்துக்கள் அல்ல. இந்த பகுதியில் வெளியாகும் வாசகர்கள் கருத்துக்கள், அவர்களுடைய கருத்துக்களே; அதற்கு விகடன் நிர்வாகம் எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்க இயலாது.

வாசகர்களின் கருத்துக்கள் விகடனின் கருத்துக்கள் அல்ல.

கருத்துக்கள் நெறியாளுகைக்கு உட்பட்டவை.

தனி நபர்கள் மீதான தாக்குதல், கட்டுரை மற்றும் செய்திகளுக்கு பொருத்தமில்லாத கருத்துக்கள் இணையதளத்திலிருந்து நீக்கப்படும்.

வாசகர்களின் கருத்து சுதந்திரத்துக்கு வாய்ப்பளிக்கும் இந்த பகுதியை தவறாக பயன்படுத்துவோர் மற்றும் இணையதளத்தின் விதிகளுக்கு முரணாக செயல்படுவோர் இணையதளத்தை பயன்படுத்துவதை தடுக்கும் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படும்.

நல்ல முறையில் ஆரோக்யமான வகையில் கருத்து சுதந்திரத்தை பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டுகிறோம்.

தவறான கருத்துக்களை கண்டால் துஷ்பிரயோகம் தெரிவி (REPORT ABUSE) என்ற பட்டனை அழுத்தவும்.

Comment(s): 33
Profile

abarakathullah 3 Years ago

அன்பிற்கினிய என் ப்ரிய எழுத்தாளர் பாலகுமாரன் அவர்கள் விரைவில் குணமாகி ஆரோக்யமாக வாழ, எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன் - பரக்கத்துல்லா, கோவை.

 
Profile

Raj 3 Years ago

When I saw Balakumaran's photo and the title 'Inee ellam sugamay'. I thought Bala is starting a new write up. I was eager to open this page. But I am sorry now to hear he is not well.

Bala Sir, May God be with you and all our prayers be with you. You will live a long life with good health and write many more good things as you have done always.

 
Profile

prathap 3 Years ago

தந்தை காப்பாற்றுவார். கவலை வேண்டாம்

 
Profile

Kalyani 3 Years ago

பாலகுமாரன் ஐயா, நீங்கள் சுவாசம் சீராகி நலம் பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன்.

 
Profile

Manjulabalendran 3 Years ago

திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் விரைவில் நலம் பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்

கனடா

 
Profile

Priya 3 Years ago

திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் விரைவில் நலம் பெற எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் --- ப்ரியா

 
Profile

Raguraman 3 Years ago

bala sir, you are my guru. All my prayers are with you. Let us hear the good news that you are alright.

 
Profile

vijey 3 Years ago

எழுத்து சித்தர் பாலகுமரன் அவர்கள் விரைவில் குணமடைய இறைவனிடம் மனமார ப்ரார்திக்கிறேன்.

 
Profile

expertplans 3 Years ago

Bala Sir ! You will be alright Soon...

Numerous hearts are praying for you.

 
Profile

Sivakumaran 3 Years ago

Balakumaran sir, get well soon...may the guru's blessings be with you all the time...

 
placeholder
Advertisement
placeholder
10.176.69.245:80