ஜோக்ஸ்

அடடே! நீங்கள் இன்னும் சந்தாதாரர் ஆகவில்லையா?
Existing subscriber click here to read full articleIf you wish to subscribe for eMagazines click here
Advertisement
சென்னையின் த(க)ண்ணீர்க் கதை!
அன்று...
உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிருங்கள்
Only Subscriber Can Post Comments
Comment(s): 4
Profile

Karthik 3 Years ago

ஸுபெர்...

 
Profile

usha 3 Years ago

மதன் ஜோக்குகள் இரண்டும் சிரிப்பை வரவழைத்தன......

 
Profile

M.BASKAR 3 Years ago

'ஹா..ஹா'ங்கர்!!!
-எம்.பாஸ்கர்['ரிஷிவந்தியா']

 
Profile

Yuva 3 Years ago

தொகுப்பு சரியில்லியே.

 
placeholder
Advertisement
placeholder
10.176.69.245:80