ஆட்டோ இந்துமதி!

வேலூர் நகரில் மட்டும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்கள் ஓடுகின்றன. அதேபோல் ஆட்டோ தொழிலை நம்பி ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்களும் வேலூ ரில் இருக்கின்றன. அந்தக் குடும்பங்களில் ஒன்றுதான் இந்துமதியின் குடும்பமும். குடும்பச் சூழ்நில

Banner
கடைசி பெஞ்சில் இருந்து முதலிடத்துக்கு...
வலையோசை : மெளனம் கடந்த வார்த்தைகள்
placeholder
placeholder