நழுவுகிறதா வட்டாட்சியர் அலுவலகம்?
சேலம் சிக்கல்

மிழ்நாட்டிலேயே வேறு எந்த மாவட்டத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 52 துறைகளுக்கான அலுவலகங்களை ஒரே இடத்தில் கொண்டுவரும் வகையில் கலெ

அரசாங்கம் கொடுத்தது போலி பட்டாவா?
அஞ்சல்வழிக் கல்வியால்தான் மு.வரதராசன் கிடைத்தார்..
placeholder
placeholder