வலையோசை : நான் பேச நினைப்பதெல்லாம்

மனைவி கேட்டாள்...

 

''இன்றென்ன வேலை உங்களுக்கு?'
''ஒன்றுமில்லை' என்றேன் நான்.
''நேற்று செய்ததும் அதுதானே' அவள் சொன்னாள்.
'இன்னும்

Banner
நானே கேள்வி... நானே பதில்!
நிறைய சிரிக்க... கொஞ்சம் சிந்திக்க!
placeholder
placeholder