வலையோசை - கொக்கரக்கோ

புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு

 

நன்றி... நன்றி... நன்றி!

அன்புள்ள அம்மா அவர்களுக்கு, தமிழகத்தின் ஒரு நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பத் தலைவன் எழுதும் நன்றி மடல்.

அம்மா...,

Banner
கேம்பஸ்
ஊர் ஊராக ஒலிக்கும் ஓசை !
placeholder
Advertisement