மை டியர் மணி!

''மனித உறவுகளைவிட பணத்திற்கே முக்கியத்துவம் என்று நினைக்கும் காலத்தில் இருக்கிறோம். பணம் எனக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை என்று சொல்லும் ஒருவரை விநோதமானவராக, வியப்புக்குரியவராக சமூகம் பார்க்கத் தொடங்கிவிட்

இளைஞர்களுக்கான நாணயம் ஜாப்!
ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்!
placeholder
Advertisement
placeholder