உள்ளே வருவது சாதகமா பாதகமா?
கண்ணோட்டம்

பங்குச் சந்தைகளும் இனி தங்களின் பங்குகளை பட்டியல் இடலாம் என செபி சொல்லி இருப்பதுதான் இப்போதைக்கு ஹாட் டாபிக். இது தொடர்பாக ஜலான் கமிட்டி கொடுத்த அறிக்கை பதினாறு மாதங்க

நிதி ஓசை!
இன்று மார்க்கெட் இப்படித்தான்!
placeholder