'பணம் வாங்கியது உண்மையா?'
சிவகங்கையில் சிக்கிய அ.தி.மு.க. யூனியன் சேர்மன்

'ஏழைகளுக்குத் தரமான வீடுகளைக் கட்டிக்கொடுப்பதற்காக, 'பசுமை வீடுகள்’ திட்டத்தை அம்மா அறிவிச்சிருக்காங்க. ஆனால், '10,000 ரூபாய

வீட்டை அபகரிக்க தண்ணீர்ப் பந்தலா?
உயிர் குடித்ததா டி.வி.?
placeholder