புதுக்கோட்டையில் ஆளும் கட்சி சுறுசுறு!
'7 பேர் பட்டியல் கொடுங்க...''14 பேர் பட்டியலைத் தாங்க!'

ங்கரன்கோவில் சடுகுடு சப்தம் குறைவதற்குள் புதுக்கோட்டை இடைத்தேர்தல் வந்துவிட்டது! 

கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் புதுக்​கோட்டைத் தொ

கழுகார் பதில்கள்
அடுத்த இதழ் வெள்ளியன்றே...
placeholder
placeholder