பரவுகிறது 'பச்சோந்தி' வைரஸ்!
பன்றிக் காய்ச்சல் பீதியில் தமிழகம்!

கோடையின் வெப்பம் மக்களை ஒருபுறம் வாட்டி வதைக்க... மறுபுறம் பன்றிக் காய்ச்சல் பீதியும் மக்களை மிரட்டுகிறது. இன்ஃபுளூயன்ஸா 'ஹெச்1 என்1’ என்ற வகை வைரஸ் கிருமிகளால்  ... பன்றிக்

அடுத்த இதழ் வெள்ளியன்றே...
தண்ணீர்ப் போராளி
placeholder
Advertisement