அட்சய திருதியையில்... ஆதிசங்கரர் அருளிய அற்புத ஸ்தோத்திரம்!
வீட்டில் சகல சுபிட்சங்களும் பெருகிடும்..!

கத் குரு ஸ்ரீஆதிசங்கரரின் அவதார காலத்தை பரம புண்ணிய காலம் எனப் போற்று வார் மகாபெரியவா. ஏன் அப்படி? அவரே சொல்கிறார்... ''ஸ்ரீசங்கர ஜயந்தி

Banner
பயிற்சியைத் தொடரப் போறோம்!
வளம் பெருகும் திருநாள்!
placeholder
Advertisement