சூரிய பலமும் குரு பலமும்!
குருப்பெயர்ச்சி தரிசனம்!

திகார வரம்புகளை மீறியதில் நவக்கிரகங்களுக்கும் இடம் உண்டு. இஷ்டத்துக்கு வரங்களைக் கொடுத்ததால், அதுவே சாபமாகிப் போக... இறுதியில், நவக்கிரகங்களும் சிவ

குரு பார்வை பெறலாம்..!
கேரளாவில்... மதுரை மீனாட்சி!
placeholder