மருத்துவக் காப்பீடு

ருத்துவக் காப்பீடுபற்றி தேவையான விஷயங்களை அலசி ஆராய்ந்துவிட்டோம். இனி பாலிசி எடுக்க வேண்டியது ஒன்றுதான் பாக்கி. ஆனால், பாலிசி எடுக்க யோசிக்கும்பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. கடந்த பல வருடங்களாக பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்தான் மருத்துவக் காப்பீட்டை அளித்துவந்தன. இப்போது மருத்துவக் காப்பீடு மட்டுமே வழங்கும் பிரத்யேக மருத்துவக் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் வந்துவிட்டன. இவை தவிர, ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்களும் மருத்துவக் காப்பீடு சேவையை அளித்துவருகின்றன. இவற்றில் எதைத் தேர்வு செய்வது? 

மருத்துவக் காப்பீடு மட்டுமே கொடுக்கும் நிறுவனங்களில் மருத்துவக் காப்பீட்டை எடுக்கலாம், பிரச்னை இல்லை. அதைப் பற்றி விவாதிக்கவே தேவை இல்லை.

இது தவிர, பொதுக் காப்பீட்டு நிறுவனம் வழங்கும் பாலிசியை எடுப்பதா அல்லது ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் வழங்கும் பாலிசியை எடுப்பதா? எது பெஸ்ட் என்று பார்ப்பதற்கு முன்ப

அடடே! நீங்கள் இன்னும் சந்தாதாரர் ஆகவில்லையா?
Existing subscriber click here to read full articleIf you wish to subscribe for eMagazines click here
Advertisement
மண் வாசம் - 8
கருப்பையைக் காக்கும் பூவரசு!
உங்கள் கருத்துக்களை இங்கே பகிருங்கள்
Only Subscriber Can Post Comments
placeholder
Advertisement
placeholder
10.176.68.62:80