அரசாங்கம் கொடுத்தது போலி பட்டாவா?
திருப்பூர் திகுதிகு

'நாங்க திருப்பூரில் இருந்து பேசறோம். எங்களுக்கு முதல்வர் ஜெயலலிதா கொடுத்த வீட்டுமனைப் பட்டா போலி ஆனது என்று சொல்கிறார்கள். அடிப்படை வசதிகள்கூட இல

வீடும் போச்சு... பொழைப்பும் போச்சு!
மிஸ்டர் கழுகு: எனக்கு எதிரான சதி உனக்குத் தெரியுமா சசி?
placeholder
placeholder