அள்ளித் தருமா வெள்ளி?
கவர் ஸ்டோரி

வெள்ளி முதலீடு என்றாலே நம்மவர்கள் இப்போது பயந்து ஓடுகிறார்கள். காரணம், கடந்த ஆண்டு அவர்கள் பட்ட நஷ்டம்தான். கடந்த ஆண்டில் 75,000 ரூபாய்க்கு விற்ற ஒரு கிலோ வெள்ளி ஒரு லட்சம் ரூ

ஷேர்லக் ஹோம்ஸ்
எம்.எல்.எம். நிறுவனங்களுக்கு வருகிறது கடிவாளம்!
placeholder
Advertisement