செவிவழிக் கல்வி!

கோடம்பாக்கம் ஃபாத்திமா பள்ளி மைதானத்தில் ஆங்காங்கே சின்னச் சின்னக் குழுவாக அமர்ந்து உள்ளனர் சிலர். அதில் ஒருவர், தன் கையில் உள்ள புத்தகத்தைச் சத்தமாக வாசிக்க, சுற்றி இருப்பவர்கள் கவனமாகக் கேட்டபடி இருக் கின்றனர். ''இதுதான் சார்

Banner
கூடுவிட்டுக் கூடு வந்து...
நேதாஜி தங்கிய காந்தி இல்லம்!
placeholder
placeholder