ஞானப் பொக்கிஷம் - 18
அகத்தியர் குணபாடம்!பி.என்.பரசுராமன்

ணவு முதல் வீட்டு வாயிற்படி வரை, பல இடங்களிலும் உபயோகப்படுவது, மஞ்சள். ஆண்டவனுக்கு அபிஷேகம் செய்வதிலும் மஞ்சள் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் மிகவும் முக்கியமானது மஞ்சள்.

&

கண்ணன் நாமம் சொல்லும் கதைகள்!
பனிமுடி தரிசனம் !
placeholder