கயிலையான் நடத்தி வைத்த கல்யாணம்!
திருக்கல்யாணத் திருத்தலங்கள்!

திருமணஞ்சேரி என்றதும், கும்பகோணம் குத்தாலத்துக்கு அருகில் உள்ள தலம்தான் சட்டென்று நினைவுக்கு வரும். கல்யாண வரம் அருளும் இந்தத் தலத்தைப் போலவே, அதே பெயரில் இன்ன

வானம் தொடுவோம்!
திருமாங்கல்யம் அருளும் திருக்கல்யாண உத்ஸவம்!
placeholder
placeholder