வறண்ட மாவட்டம்... இனி, வளமான மாவட்டம்!
ஆர். குமரேசன் படங்கள்: உ. பாண்டி

'வறண்ட மாவட்டம்' என்றே அறியப்பட்டிருக்கும் ராமநாதபுரத்தை, 'வளமான மாவட்டம் என்று மாற்றிக் காட்ட வேண்டும்' என்கிற முனைப்புடன் மாவட்ட ஆட்சியர் நந்தகுமார் செயல்பட்டு வருவது... பலரையும் திர

பச்சைத் தொப்பி போடுங்கள்... பலன்களை அள்ளுங்கள்!
காணாமல் போகும் நிலத்தடி நீர்... காப்பாற்ற என்ன வழி?
placeholder
placeholder